کتاب مونو/شورایی و گفت و گو با مردم نوشته ی آریان رضائی از سوی انتشارات افراز منتشر شد

کتاب “مونو/شورایی و گفت و گو با مردم” به نویسندگی آریان رضائی در ۲۲۶ صفحه حاصل ۷سال از تجربیات گروه مونو/شورایی در زمینه تئاتر تعاملی و کار و پژوهش بر روی روش های تئاتری آگوستوبوآل کارگردان برزیلی و در شش فصل : تسهیل گر نه بازدارنده، مونو/شورایی، تجربه های جوکر و تئاتر مونو/شورایی ، ضرورت گسترش مراکز و یک موردپژوهی، مقالات و مستندات از سوی نشر افراز روانه بازار کتاب شد

آریان رضائی در بخشی از مقدمه ی این کتاب نوشته است:
تئاتر مونو/شورایی دریچه‌ای نو و رویکردی نوین برای آنالیز و بازخوانی دوباره‌ی تئاتر ستم‌دیدگان در ایران است. جریانی که با تلقی‌های نادرست از روش‌های آگوستو بوآل و ابهامات موجود مبارزه و از هر نوع سکوت و عزلت پرهیز می‌کند تا همه صدای مردم را در تئاتر بشنوند؛ راه را بر انکار تئاتر ستم‌دیدگان می‌بندد و در عین‌حال قابلیت‌ها و کاربردهای بی‌شمار و البته ناگفته و ناشناخته‌ی آن‌را نمایان می‌سازد. تئاتر ستم‌دیدگان فقط یک تئاتر خیابانی رایج نیست؛ بلکه جادوی آن می‌تواند همه‌ی فضاهای موجود از کافه و آپارتمان تا پلاتو و تماشاخانه‌های حرفه‌ای تاتر را منقلب کرده و هر جایی را به فضای زیبایی‌شناختی و بستری برای توانمند سازی مردم تبدیل کند.