۵ اجرا در نقاط مختلف تهران با حضور ، مداخله و بازی گری شما…

اجرا گردان: آریان رضائی

بازی گر: پرنیان گودرزی

شنبه ۱۹ مهر، پارک ساعی، ۱۹:۰۰

یکشنبه ۲۰ مهر، محوطه تئاتر شهر، ۱۶:۳۰

دوشنبه ۲۱ مهر، کانون اصلاح و تربیت (زندان)، ۱۵:۰۰

سه شنبه، ۲۲ مهر، فرهنگسرای اشراق، ۱۷:۰۰

چهارشنبه، ۲۳ مهر، پارک شهر، ۱۱:۰۰

new-date