پنجمین اجرا به شیوه ی مونو،شورایی در ایران
نهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر مریوان

۲۵ مهر ۱۳۹۳ – ۳۰ مهر ۱۳۹۳
طراح و اجراگردان: آریان رضائی
بازیگر: پرنیان گودرزی
گروه کارگردانی: پریناز آل آقا
عکاس: سیدضیاالدین صفویان
طراح پوستر و بروشور: محمد جواد ایزدی

این نمایش که پنجمین اجرا به شیوه ی مونو، شورایی در ایران است تنها یک بازی گر دارد اما در طول اجرا تماشاگران جزئی از اجرا می شوند و در نمایش بازی خواهند کرد

 

گالری