کارگاه تئاتر ستمدیدگان با هدف آموزش مهارت های زندگی توسط آریان رضایی در خانه جوان رباط کریم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه مونو/شورایی به تسهیلگری آریان رضایی روی تکنیک های تئاتر آگوستو بوآل و تئاتر ستمدیدگان متمرکز است که در تازه ترین پروژه خود با همکاری NGO ها و موسسات خیریه، همچون سایر کنشگران این رشته در دنیا فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه ای را آغاز کرده است که در اولین گام کارگاه تئاتر ستمدیدگان با هدف آموزش مهارت های زندگی مشترک در خانه جوان رباط کریم برگزار شد.

کارگاه تئاتر ستمدیدگان ویژه زوج‌های در مسیر طلاق برگزار شد

کارگاه تئاتر ستمدیدگان ویژه زوج هایی که در مسیر طلاق هستند به منظور پرداختن به دغدغه ها و مسایل آنان طی سه هفته پیاپی در روزهای جمعه برپا شد.

این کارگاه به صورت رایگان و در اقدامی عام المنفعه با مشارکت گروه مونو/شورایی و خانه جوان رباط کریم در این شهرستان طی جلسات سه ساعته و متکی بر بازی های نمایشی و تکنیک های تئاتر مجسمه، تئاتر شورایی (فروم) و نمایشنامه نویسی همزمان در روزهای جمعه از ۲۸ مهر تا ۱۲ آبان برگزار شد.

در این کارگاه سیمین عسگری به عنوان روانشناس و عماد حسین خانی به عنوان وکیل، آریان رضایی را همراهی کردند.

لینک خبر