:  سالن استاد ذوالفقاری فرهنگسرای ارسباران
:  شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ – چهارشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۴
:  ۱۸:۳۰

طراح و اجراگردان آریان رضایی
(با محوریت نادیده انگاری زن در رابطه)
اجرای یکم: وقتی برلین ۲شورایی می شود
نویسنده: بهار کاتوزی
(براساس مونولوگ برلین نوشته محمد یعقوبی)
بازیگر: رها خدایاری
شنبه ۲۸ و یک شنبه ۲۹ شهریورماه ساعت۱۸:۳۰

اجرای دوم: پیش از صبحانه ی جدلی
(براساس پیش از صبحانه ی یوجین اونیل)
بازیگر: پرنیان گودرزی
دوشنبه ۳۰ و سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۸:۳۰

اجرای سوم: قوی تر
(براساس قوی تر آگوست استریندبرگ)
بازیگران: پری‌ناز لطف اللهی و رها خدایاری
چهارشنبه ۱ مهر ساعت ۱۸:۳۰

 

schedposter