نمایش برلین - 1396
  تئاترشهر - پلاتو اجرا
  ۱۴ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
: آریان رضایی
: رویا دعوتی و محمد هادی عطایی

: محمد یعقوبی
: بهار کاتوزی
: آریان رضایی
: علی ژیان

: میثم خاوری
: محمد جواد ایزدی
: نازی خوش اخلاق، پریچهر ژیان
: علا شریفی، عاطفه گندم آبادی، الهام سید حدادی

تبلیغات مجازی: گروه جارچی (صفحه اینستاگرام جارچی صفحه تلگرام جارچی)
درباره نمایش: این نمایش به مسایل پنهان زنان و مردان در رابطه می پردازد و شیوه ی اجرایی آن به صورتی است که تماشاگران هم تبدیل به بازی گرو نمایشنامه نویس می شوند.