برلین - جشنواره الف تبریز

نویسنده مونولوگ برلین: محمد یعقوبی

نویسنده مونولوگ زن: بهار کاتوزی

طراح و کارگردان: آریان رضائی

بازی گران: امین میری (فرزاد)

رویا دعوتی (مهشید)

طراح پوستر، بروشور و دستیار کارگردان:  محمد جواد ایزدی