2078734

شورای انتخاب بخش تئاتر شورایی با ارزیابی آثار گروه های شرکت کننده در این بخش ۶ گروه را برای حضور در بخش غیر رقابتی تئاتر شورایی پنجمین جشنواره تئاتر شهر انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای انتخاب این بخش متشکل از سامان خلیلیان، آریان رضائی و حسن موذنی ۶ گروه تئاتر شورایی را مشروط به رعایت قواعد فنی و اصول اخلاقی در تئاتر شورایی برای حضور در بخش غیر رقابتی تئاتر شورایی جشنواره تئاتر شهر معرفی کرد.

گروه های پذیرفته شده عبارتند از:

۱. گروه تئاتر شورایی فرهنگسرای خاوران

۲. گروه تئاتر شورایی فرهنگسرای اندیشه

۳. گروه تئاتر شورایی فرهنگسرای تهران

۴. گروه تئاتر شورایی موسسه نذر فرهنگی

۵. گروه تئاتر شورایی دیالوگ

۶. گروه مونو/ شورایی

پنجمین جشنواره «تئاتر شهر» توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در شهریور ماه ۱۳۹۵ برگزار می شود.

 

لینک خبر در مهر