باحمایت و مشارکت مجموعه ی تئاتر شهر و به دعوت گروه مونو/شورایی کارگاه تخصصی تئاتر ستمدیدگان توسط گروه تئاتر «فرمات» هلند به مدیریت لوک اوپ دبیک از مطرح ترین موسسات گسترش تئاتر شورایی که سالانه میزبان جشنواره جهانی تئاتر شورایی است، ساعت ۱۴ شنبه ۲۰ آذر در پلاتو ی شماره ۲ مجموعه تئاتر با استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان برگزار شد
لوکاس اوپ دبیک که از مطرح ترین چهره های تئاتر ستمدیدگان(تئاتر شورایی) در دنیا به حساب می آید. در این کارگاه به ارائه ی تاریخچه ی شکل گیری و سپس گسترش تئاتر شورایی در دنیا پرداخت و پس از آن نحوه ی فعالیت خود و گروه فرمات در کشور هلند را با حاضرین به اشتراک گذاشت در ادامه جمعیت پر شور این کارگاه را با بازی های نمایشی نوین گروه فرمات درگیر تعامل ، مشارکت و همکاری کرد. لوک اوپ دبیک در این کارگاه یک روزه بستری فراهم نمود تا شرکت کنندگان، با تجربه ی چند اتود با سه تکنیک تئاتر تصویری ( مجسمه ) فروم تیاتر و رنگین کمان آرزو از تکنیک های هفت گانه ی تئاتر ستم دیدگان آشنا شوند.

استقبال از کارگاه تخصصی تئاتر ستمدیدگان در تئاتر شهر