به گزارش بولتن نیوز، این جشنواره از ۱۷ تا ۲۵ مهر در تهران برگزار می شود و «پیش از صبحانه جدلی» با بازی پرنیان گودرزی به شیوه مونو شورایی یکی ازآثاراین جشنواره است.

رضایی کارگردان و سرپرست گروه فیلم و تئاتر مونو/شورایی معتقد است، این نمایش چهارمین اجرا به شیوه ی مونو/ شورایی در ایران است و تنها یک بازیگر دارد اما در طول اجرا تماشاگران جزئی از اجرا می شوند و در نمایش بازی خواهند کرد.

«پیش از صبحانه جدلی» در جشنوارۀ تئاتر شورایی بهزیستی

به گفته او، مونو/شورایی شیوه ای است که در آن تک گویی (مونولوگ) به وسیله تکنیک های تئاتر شورایی اجرا خواهدشد و این شیوه شورایی روشی مردمی برای دموکراتیزه کردن روابط اجتماعی است.

این کارگردان  گفت: «در این اجرا ما شیوه مجادله یکی از هفت شیوه تئاتر شورایی در قالب تک گویی استفاده می کنیم.بارزترین موضوعی که ما در یک اجرای مونو/شورایی به آن می پردازیم رابطه است و استفاده از تک گویی همان وجه تمایز بین مونو/شورایی با حالت معمول تئاتر شورایی است.»

مطالعه بیشتر