گروه موسیقی “فرنام” و تیاتر شورایی برای کمک به انجام یک پروژه خیریه برنامه ای را در یک خانه سالمندان اجرا کردند. این برنامه بخشی از یک پروژه بزرگتر است که هدف آن بالا بردن کیفیت محیط زندگی سالمندان و تغییر نگاه به مقوله سالمندی است.
این برنامه توانست لحظاتی شاد هر چند کوتاه را برای مادران سالمند رقم بزند و خوشبختانه بعد از اتمام برنامه انرژی و سرزندگی در چهره بسیاری از آنها پررنگ تر از قبل شده بود. این گروه از جامعه فراموش شده اند و نیاز زیاد به برقراری ارتباط با خودشان و نیز دیگران دارند؛ به همین منظور در راستای ارتقای کیفی محیط زندگی سالمندان قرار است محوطه بیرونی و حیاط این خانه سالمندان بازسازی شود. برای انجام این پروژه نیاز به حمایت و مشارکت اجتماعی می باشد. امیدواریم که با همراهی شما مبلغ مورد نظر فراهم شود.

salmandan

گزارش از تیوال