کارگردان:  آریان رضائی

بازیگران:  پرنیان گودرزی

مدیر روابط عمومی:  فروغ سجادی

دستیارین اجرا: حسن مهری دروی و بهنام جابری

عکاس: سید ضیاءالدین صفویان

تبلیغات مجازی: گروه تئاتر بازها (امیر قالیچی)

طراح پوستر و بروشور: محمد جواد ایزدی

اجراها:

شنبه ۱۹ مهر، پارک ساعی، ساعت ۱۷
یکشنبه ۲۰ مهر، محوطه ی تئاتر شهر، ساعت ۱۶:۳۰
دوشنیه ۲۱ مهر کانون اصلاح و تربیت ( زندان) ۱۵:۰۰
سه شنبه ۲۲ مهر فرهنگ سرای اشراق ۱۷:۰۰
چهارشنبه ۲۳ مهر پارک شهر ۱۱:۰۰

 

مصاحبه آریان رضائی با تیوال

32081podcast_cover1dddb710c1f2d42c63d63704ecbbf0729