بازیگر : نوید گودرزی

اجراگردان : آریان رضائی

مدیر روابط عمومی : علی ژیان

تبلیغات : گروه تبلیغات جارچی _ سایت تیوال

عکاس : مرجان رخشانی فر

دی ماه ۱۳۹۲

لابی خانه ی هنرمندان ایران

( دومین اجرا از رپرتوار مونو/شورایی)