رپرتوار مونو/شورایی شام گاه سه شنبه ششم بهمن ماه پس از سه شب اجرای پر مخاطب در میان حضور و مداخله ی پر شور مردم در کافه تریای سالن اصلی مجموعه ی تئاتر شهر به کار خود پایان داد.
آریان رضائی طراح و اجراگردان این اجراها در پایان ضمن قدردانی از حضور و مشارکت خوب مردم در این دوره از رپرتوار، از سوی گروه اجراییِ مونو/شورایی با اشاره به سالها فعالیت استاد داوود کیانیان در حوزه ی تئاتر کاربردی اجرا را به ایشان و منوچهر اکبرلو تقدیم کرد.
گفتنی است در کنار حضور باشگاه تماشاگران تئاتر شورایی هنرمندانی چون محسن حسینی ، هادی مرزبان ، فرهاد قائمیان، فرزانه کابلی ، منوچهر اکبرلو ، داوود کیانیان ، افسانه زمانی ، بهار محمودی ، عبدالرضا شیبانی و جمعی از اجراگران تئاتر خیابانی به تماشای مونو/شورایی نشستند .

photo_2016-01-27_16-26-06