کتاب «مونو/شورایی و گفت‌وگو با مردم» در تئاتر شهر رونمایی شد